تبلیغات
یار سیصدو سیزدهم - دجّال عصر ما
یار سیصدو سیزدهم
این وبلاگ از این پس فقط پنج شنبه و جمعه به روز می شود
پنجشنبه 25 فروردین 1390 :: نویسنده : --------- ------------
دجّال ذكر شده در متون اسلامی كه از آن به اسم آنتی كرایست (ضدّ مسیح) در ادبیات دینی غرب مسیحی، مسیح دروغین (مسیح دجّال) و آنتاگونیست به معنای ضدّ منجی در ادبیات لاتین یاد شده است، در آخرالزّمان دشمن منجی خواهد بود و به دست منجی از بین خواهد رفت.

تعریف
دجّال ذكر شده در متون اسلامی كه از آن به اسم آنتی كرایست (ضدّ مسیح) در ادبیات دینی غرب مسیحی، مسیح دروغین (مسیح دجّال) و آنتاگونیست به معنای ضدّ منجی در ادبیات لاتین یاد شده است، در آخرالزّمان دشمن منجی خواهد بود و به دست منجی از بین خواهد رفت.
دجّال در لغت (عربی) به معنای كذّاب است. دربارة دجّال، نظرات مختلفی وجود دارد كه به بخشی از آنها اشاره می‌نماییم.

در یونان باستان:
دجّال در اسطوره‌های یونانی، موجودی غول پیكر كه چهار دست دارد و در زیر زمین به زنجیر است، كه بعد از آزاد شدن به سمت «المپ» می‌رود!!

تعریف
دجّال ذكر شده در متون اسلامی كه از آن به اسم آنتی كرایست (ضدّ مسیح) در ادبیات دینی غرب مسیحی، مسیح دروغین (مسیح دجّال) و آنتاگونیست به معنای ضدّ منجی در ادبیات لاتین یاد شده است، در آخرالزّمان دشمن منجی خواهد بود و به دست منجی از بین خواهد رفت.
دجّال در لغت (عربی) به معنای كذّاب است. دربارة دجّال، نظرات مختلفی وجود دارد كه به بخشی از آنها اشاره می‌نماییم.

در یونان باستان:
دجّال در اسطوره‌های یونانی، موجودی غول پیكر كه چهار دست دارد و در زیر زمین به زنجیر است، كه بعد از آزاد شدن به سمت «المپ» می‌رود!! معادل یونانی دجّال antichristos می‌باشد.

دجّال در مسیحیّت
از آنجا كه دجّال در مقابل مسیح می‌ایستد، آن را ضدّمسیح و از آنجا كه ادّعای منجی بودن دارد، آن را مسیح دجّال یا مسیح دروغین می‌گویند و مقصود كسی است كه با مسیح ضدّیت می‌كند و مدّعی آن باشد كه خود در جای مسیح است.
 در «كتاب مقدّس» در بخش «كتاب دانیال نبی» از «عهد عتیق» و «رساله و مكاشفة یوحنّا» از «عهد جدید» از دجّال نام برده شده است.
 در رسالة اوّل یوحنّا آمده ‌است: دروغگو كیست؟ جز آنكه مسیح بودن عیسی را انكار كند آن دجّال است كه پدر و پسر را انكار می‌نماید. 1
 باز در همان رساله آمده ‌است: شنیده‌اید كه دجّال می‌آید الحال هم دجّالان بسیار ظاهر شده‌اند و از این می‌دانم كه ساعت آخر است.
 در جای دیگر در همان رساله می‌گوید: و هر روحی كه عیسای مجسّم شده را انكار كند، از خدا نیست و اینست روح دجّال كه شنیده‌اید كه او می‌آید و الآن هم در جهان است.
 برخی از علمای مسیحی از جمله صاحب «قاموس كتاب مقدّس»، دجّال را اسم عام می‌داند و به تصوّر وی مراد از دجّال و دجّالان، كسانی هستند كه مسیح را تكذیب كنند و این معنا از عبارات «انجیل» نیز استفاده می‌شود. همچنین گفته شده دجّال یا ضدّ مسیح شخصی است كه در آخرالزّمان قیام كرده و مسیح، رجعت كرده و او را از پای در خواهد آورد.

 كتاب مكاشفة یوحنّا باب سیزدهم
در این هنگام جانور عجیبی را در رؤیا دیدم كه از دریا بالا می‌آمد. این جانور هفت سر داشت و ده شاخ. روی هر شاخ او یك تاج بود و روی هر سر او نام كفرآمیزی نوشته شده بود. این جانور شبیه پلنگ بود، امّا پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش مانند دهان شیر بود. اژدها تاج و تخت و قدرت و اختیارات خود را به او بخشید. یكی از سرهایش را دیدم كه زخم كشنده‌ای برداشته بود، ولی خود به خود خوب شد! آنگاه تمام مردم دنیا از این معجزه غرق در حیرت شدند و جانور را با ترس و احترام پیروی كردند. آنان اژدها را كه چنین قدرتی به آن جانور داده بود، ستایش كردند. جانور را نیز پرستش كرده، گفتند: كیست به بزرگی او؟ كه می‌تواند با او بجنگد؟!

سپس اژدها آن جانور را تحریك كرد تا به گزافه‌گویی بپردازد و به او اختیار داد تا امور دنیا را به مدّت چهل و دو ماه به دست گیرد. در تمام این مدّت، به اسم خدا و خانة خدا و تمام كسانی كه در آسمانند كفر می‌گفت. اژدها به او قدرت داد تا با خلق خدا جنگیده، ایشان را شكست دهد و بر تمام قوم‌ها و قبیله‌ها از هر زبان و نژاد دنیا حكومت كند؛ همة مردم دنیا نیز او را پرستش خواهند كرد. امّا كسانی كه نامشان از آغاز آفرینش، در دفتر زندگان كه متعلّق به برّه است، نوشته شده، او را پرستش نخواهند نمود.

هر كه می‌تواند گوش دهد، به دقّت گوش كند، از خلق خدا هر كه قرار است زندانی شود، زندانی خواهد شد و هر كه قرار است با شمشیر كشته شود، كشته خواهد شد و هر كه قرار است با شمشیر كشته شود، كشته خواهد شد، ولی دل‌سرد نشوید، چون این فرصتی است تا صبر و ایمانتان را در عمل نشان دهید.

سپس جانور عجیب دیگری دیدم كه از داخل زمین بیرون آمد. این جانور دو شاخ داشت، اژدها بود. او تمام قدرت آن جانور اوّل را كه از زخم كشندة خود خوب شده بود، به كار می‌گرفت و از تمام دنیا می‌خواست كه جانور اوّل را بپرستند. او پیش چشمان همه دست به معجزات باور نكردنی می‌زد و از آسمان آتش به زمین می‌آورد! او در حضور جانور اوّل قدرت می‌یافت تا این كارهای عجیب را انجام داده، مردم دنیا را فریب دهد و ایشان را وادار سازد مجسّمة بزرگی از جانور اوّل بسازند، همان جانوری كه از زخم شمشیر جان سالم به در برده بود. حتّی او توانست به آن مجسّمه جان ببخشد تا بتواند سخن گوید و همة كسانی كه او را نمی‌پرستند، به مرگ محكوم كند. از این گذشته، بزرگ و كوچك، فقیر و غنی، برده و آزاد را وادار كرد تا علامت مخصوصی را بر روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند و هیچ كس نمی‌توانست شغلی به دست آورد یا چیزی بخرد مگر اینكه علامت مخصوص این جانور، یعنی اسم یا عدد او را بر خود داشته باشد. این خود معمّایی است و هر كه باهوش باشد، می‌تواند عدد جانور را محاسبه كند. این عدد، اسم یك انسان است و مقدار عددی حروف اسم او به 666 می‌رسد.

مصادیق دجّال در مسیحیّت:
  بزرگان، رهبران، پادشاهان و مفسّران مسیحی هرگاه با كسی اختلاف پیدا می‌نمودند آن را دجّال (ضدّ مسیح) می‌نامیدند از جمله:
 نرون، قیصر آزاردهندة مسیحیان، تركیب عبری آن نرون قسر به حروف ابجد معادل 666 است؛
 مارتین لوتر، بنیانگذار مسیحیّت پروتستان و بدعت در مسیحیّت، وقتی مورد تكفیر پاپ قرار گرفت، در سال 1530م.، دستگاه پاپی و پاپ را دجّال نامید؛

 ناپلئون (به خاطر جنگ افروزی)؛
 در دهة چهل قرن بیستم، هیتلر را دشمن مسیح توصیف و برخی عنوان كردند، یأجوج متّحد جومر است كه در «سفر حزقیال»، ذكر آن رفته و منظور «آلمان» است؛
 هنگامی كه موسیلینی قدرت را در «ایتالیا» به دست گرفت و قصد كرد امپراتوری «روم» را احیا كند، عنوان شد او دشمن مسیح است؛

 استالین به این عنوان توصیف شد (به خاطر دشمنی ماركسیسم و حكومت «شوروی» سوسیالیستی با ادیان و دین داران)، به ویژه با وجود متن‌هایی كه شیطان را یأجوج (روسیه) به شمار می‌آورد؛
 میخائیل گورباچف كه به مرور زمان جای استالین را گرفت او را به جهت دیگری هم دجّال نامیدند، به دلیل ماه گرفتگی روی صورتش و رهبر شوروی بودن؛

 هنری كسینجر، وزیر خارجة اسبق و مشاور امنیّت ملّی چند رئیس جمهور «آمریكا»، صهیونیست فریبكار؛
 رونالد ریگان، رئیس جمهور جمهوری خواه و ایوانجلیست آمریكا در دهة هشتاد و طرّاح «جنگ ستارگان» كه نام‌های شش حرفی او نماینگر 666 است: Ronald Wilson Reagan؛
 صدّام بعد از مخالفت با غرب و اشغال «كویت» مخصوصاً چون جانشین بخت نصر و وارث پایتخت بابل بود؛
 پاپ ژان پل دوم، مخصوصاًً به خاطر زخمی شدن بر اثر سوء‌قصدی كه به جان وی شد و رفع خطر مرگ از او؛
 مظاهر جدید تمدّن، مانند شكستن هستة اتم، تسخیر فضا، ماهواره، طرّاحی شبكة جهانی اینترنت و...
 گروهی، نشان باركد بر بسته‌بندی اجناس را نیز از این موارد دانسته‌اند؛ زیرا در كتاب مكاشفة یوحنّا آمده است كه خرید و فروش در اختیار اوست، به توصیة این گروه، باركد را باید نابود كرد.

 جرج واكر بوش به سبب آنكه نامش همانند ریگان از 3 بخش 6 حرفی تشكیل شده و در هزارة جدید به قدرت رسید، البتّه عنوان شده نام خانوادگیشان هربرت بوش بوده كه پدرش نام او را تغییر داد تا مصداق دجّال آخرالزّمان باشد، دراین باره بوش پدر گفت: پسرم همان دیكتاتور آخرالزّمان است كه حكومتش 7 سال طول می‌كشد و بعد از آن نظم نوین جهانی آغاز می‌شود (در سال 2007م.). بدین منظور از دوران كودكی برایش معلّم مخصوص گرفتند تا برای این واقعه تربیت شود، او ادبیات نمادین كتاب مقدّس را یاد گرفت و به عضویت «جوامع مخفی شیطان‌پرست» همانند «انجمن جمجمه و استخوان» درآمد.

 در گردهمایی كشیشان كه در 15 ژوئیه 1999م. در «كینگز پورت تنسی»، منعقد شد و 1500 نفر در آن حضور داشتند، جری فالول (یكی از سران ایوانجیلیسم و مسیحیّت صهیونیستی آمریكا و كسانی كه به پیامبر اكرم(ص) توهین كرد) گفت: دشمن مسیح كه 2000 سال پیش به تصویر كشیده شده است و تاجی از شر بر سر دارد، ممكن است یك یهودی باشد كه امروز با ما زندگی می‌كند، او بی شك یهودی است. اگر او دشمن مسیح است، باید یهودی باشد و آنچه ما می‌دانیم، این است كه او می‌بایست یهودی و مذكّر باشد.

در ملاحظه و تبصره‌ای [باید بگوییم] پس از انتقاد گروه‌های یهودی از او، فالول می‌گوید: چون وقتی مسیح برای اوّلین بار در دو هزار سال پیش، بر زمین فرود آمد، یك یهودی بود، بنابراین اكثر انجیلی‌ها اعتقاد دارند، دشمن مسیح بی شك یهودی و مذكّر است.

نمادها و تاریخ‌های مربوط به وحش
 بازی با اعداد و نماد‌ها، سابقه‌ای طولانی در غرب دارد، آنها در این تاریخ‌ها، منتظر تحوّل در جهان بودند، مخصوصاً اعدادی كه به 1000 و 666 مربوط است كه با نزدیك شدن هر كدام موج تبلیغات منجی‌گرایی و پایان تاریخ به اوج خود می‌رسد. هر بار هم با گذشتن موعد مقرّر و نیامدن مسیح، بسیاری از مسیحیان دست از اعتقادات خود می‌كشند و دین را كنار می‌گذارند.
 تاریخ 6/6/1996؛
 666.3= سال 1998؛
 وارونه 666=999 كه با احتساب هزاره گرایی = سال 1999؛
 نشان FFF (به این خاطركه F ششمین حرف الفبای انگلیسی است= 666)؛
 نشان 777؛ زیرا اگر آن را به‌صورت افقی وارونه كنیم تبدیل به FFF می‌شود، همچنین هفتمین حرف از حروف الفبا G می‌باشد GGG كه شبیه 666 است.نوع مطلب : دجال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 1 مهر 1396 04:20 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this
onto a friend who has been doing a little homework on this.
And he in fact ordered me dinner simply because I found it
for him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue here on your web site.
چهارشنبه 15 شهریور 1396 06:14 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with a few pics to drive the message
home a bit, but other than that, this is magnificent blog.
An excellent read. I will definitely be back.
جمعه 16 تیر 1396 01:58 ق.ظ
Right here is the perfect webpage for anyone who wants to understand this topic.
You realize so much its almost tough to argue with you (not that I
personally would want to?HaHa). You certainly put
a new spin on a topic that's been written about for a long time.
Wonderful stuff, just wonderful!
جمعه 8 اردیبهشت 1396 03:21 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here coming from
a different web address and thought I might as well check things out.

I like what I see so now i am following you.
Look forward to finding out about your web page
again.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 07:52 ب.ظ
It's very trouble-free to find out any matter on web
as compared to textbooks, as I found this article at this
site.
جمعه 25 فروردین 1396 11:54 ق.ظ
Ridiculous quest there. What occurred after? Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : --------- ------------
نظرسنجی
چرا در جامعه غفلت از امام عصر، علیه السلام وجود دارد؟چرا در جامعه غفلت از امام عصر، علیه السلام وجود دارد؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :